Vol276嫩模顾乔楠私房黑丝高开长裙配无内黑丝露翘臀极致魅惑写真76P顾乔楠画语界

Vol276嫩模顾乔楠私房黑丝高开长裙配无内黑丝露翘臀极致魅惑写真76P顾乔楠画语界

一剂崩止,十剂不再发。又有先期经来只一、二点者,人以为血热之极也,谁知肾中火旺而阴水亏乎!夫同是先期之来,何以分虚实之异?

妇人有数月一行经者,每以为常,亦无或先或后之异,亦无或多或少之殊,人莫不以为异,而不知非异也。起于肺热。

即滋阴降火汤加麦门冬、远志去心。早晨嗽多者是。

或谓经逆在肾不在肝,何以随血妄行,竟至从口上出也,是肝不藏血之故乎? 肝经郁火克脾土,湿热蕴于带脉间。

一剂而血止,二剂而身安,四剂则全愈。必待吐过一二时,饥甚方可饮食。

肝气郁,则心肾之脉,必致郁之急而莫解。必须补气以生血,补血以活痰,再加以清痰之品,则气血不亏,痰亦易化矣。

Leave a Reply